Έκτακτη Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 04-03 -2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Λέφα Γρηγόριο Αναπληρωτή Πρόεδρο και Σκούφα Σπυρίδωνα Μέλος με θέμα την αλλαγή διαιτητών λόγω έκτακτου κωλύματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Στον αγώνα κυπέλλου τις 05-03-2022, μεταξύ των ομάδων Αναγέννηση Κολινδρού – 25 Μαρτίου , την αντικατάσταση της αρχικά ορισθέντα Α Βοηθού Φωτιάδου Α. , με τον Χαλκίδη Στ., λόγω εκτάκτου κωλύματος της αρχικά ορισθείσας βοηθού.

Για την Επιτροπή Διαιτησίας