Αλλαγή διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 09-05-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Καραισαρίδη Νικόλαο Αναπληρωτή Πρόεδρο και τους Συμεωνίδη Παναγιώτη, Λέφα Γρηγόριο μέλη, με θέμα την αλλαγή διαιτητών, καθώς ο διαιτητής της δύναμης της, Μέγας Α. προέβη σε έκτακτο προσωπικό κώλυμα. Ως εκ τούτου, μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αποφασίζει ομόφωνα τις εξής αλλαγές:

Στον αγώνα της Γ κατηγορίας τις 10-05-23, ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ – ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ , την αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντα διαιτητή ΜΕΓΑ Α. με τον αρχικά ορισθέντα βοηθό του ίδιου  αγώνα, ΤΡΑΟΥΔΑ Α. και την αντικατάσταση του βοηθού με τον ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ Α, ο οποίος θα  εκτελέσει καθήκοντα Β βοηθού.

 

Για την Επιτροπή Διαιτησία