Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 02-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Συμεωνίδη Παναγιώτη Αναπληρωτή Πρόεδρο και Λέφα Γρηγόριο μέλος, με θέμα την αλλαγή διαιτητών λόγω εκτάκτων κωλυμάτων. .
Μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αποφασίζει ομόφωνα τις εξής αλλαγές:

Στον αγώνα της B΄ κατηγορίας τις 04-12-2022 μεταξύ των ομάδων Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ – Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ, χρέη διαιτητή θα εκτελέσει ο αρχικά ορισθείσας Α΄ βοηθός Ντασιόπουλος και χρέη Α βοηθού θα εκτελέσει ο αρχικά ορισθείσας διαιτητής Λέφας Β.

 

Για την Επιτροπή Διαιτησίας