ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου για την επάνοδο ενός αθλητή στις αθλητικές δραστηριότητες μετά την καραντίνα χρειάζεται γνωμάτευση καρδιολόγου ότι ο εν λόγω αθλητής μπορεί να αθληθεί κανονικά και να εκδίδεται νέα Κάρτα Υγείας Αθλητή από ειδικευμένο καρδιολόγο.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τον άμεσο έλεγχο των αθλητών σας και έκδοση νέας κάρτας υγείας.