Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό
Πρόεδρο, Συμεωνίδη Παναγιώτη Αναπληρωτή Πρόεδρο και Λέφα Γρηγόριο μέλος, με θέμα την αλλαγή διαιτητών λόγω εκτάκτων κωλυμάτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αποφασίζει ομόφωνα τις εξής αλλαγές:

1.- Στον αγώνα της Α κατηγορίας τις 12-11-22, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ , την αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντα βοηθό διαιτητή ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗ Δ. με τον ΤΡΑΟΥΔΑ Α.

2.- Στον αγώνα της Α κατηγορίας τις 12-11-22, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ –ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ , την αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντα βοηθού διαιτητή ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗ  με
την ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗ Δ.