Κλήρωση Πρωταθλήματος Γ’ Ερασιτεχνικής

ΑΓΩΝ. Α_Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
1
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
2
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
5 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
6
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
5 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
7 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
5 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
6 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
7 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
8
1 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
2 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9
1 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
10
1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
7 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
11
1 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
12
1 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
14
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
15
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
2 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
3 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
4 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
7 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
17
1 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18
1 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
3 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
5 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
19
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
3 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
20
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
5 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
6 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
21
1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
3 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
5 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
6 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
7 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
22
1 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
5 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
6 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
7 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
23
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
3 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
4 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
6 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
24
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
2 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006
7 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
25
1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
2 Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ
3 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ
7 ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
26
1 Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ν.ΕΦΕΣΣΟΥ
3 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4 ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α.Ο. ΣΚΟΤΙΝΑΣ
6 ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
7 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2006

 

Κοινοποιήστε...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest