Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων εγγραφής για το 2023 των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων εγγραφής για το 2023 των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του Υφυπουργείου Αθλητισμού (https://somateia.gga.gov.gr/).

Σύμφωνα με την Απόφαση 34736 -ΦΕΚ Β’ 339, 26/01/2023- (https://gga.gov.gr/images/MHTROO /2023/document_%CE%9A%CE%91%CE%98_%CE%95%CE%99%CE%94_%CE%9A%CE%A1 %CE%99.pdf) του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής θα διεξαχθεί σε δύο κύκλους:

Α’ ΚΥΚΛΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

* Έως 20/04/2023 η υποβολή αιτήσεων για ερασιτεχνικά σωματεία που ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022, αλλά και για όσα εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022 (5.742 συνολικά) επιθυμούν να προσθέσουν στην καρτέλα τους επιπλέον αθλήματα που καλλιεργούν.

* Έως 15/06/2023 η συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης, εφόσον βρέθηκε ελλιπής κατά τον έλεγχο.

* Έως 31/07/2023 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων εγγραφής του α’ κύκλου.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

* Έως 30/06/2022 η υποβολή αιτήσεων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων (5.742) ερασιτεχνικών σωματείων στο Μητρώο 2022.

> Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επικαιροποίησης των στοιχείων έως τις 30/06/2023, τότε το ερασιτεχνικό σωματείο διαγράφεται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο στη 01/07/2023, για το άθλημα ή τα αθλήματα που καλλιεργεί και για τα οποία δεν υπέβαλλε αίτηση επικαιροποίησης.

* Έως 30/06/2023 η υποβολή αιτήσεων για ερασιτεχνικά σωματεία που ιδρύθηκαν πρόσφατα και είναι νέα μέλη των Ομοσπονδιών τους.

* Έως 31/10/2023 η συμπλήρωση – διόρθωση της αίτησης, εφόσον βρέθηκε ελλιπής κατά τον έλεγχο.

> Η ίδια ημερομηνία αφορά και σε εκείνα τα σωματεία που τυχόν δεν κατάφεραν να εγγραφούν κατά τον α’ κύκλο.

Για τις αιτήσεις υποβολής δίνεται η δυνατότητα στα ερασιτεχνικά σωματεία για έως τέσσερις (4) επανυποβολές συνολικά, ανεξαρτήτως κύκλου.

Αθλητικό σωματείο, εκ των 5.742, που έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο για το έτος 2022, θεωρείται έως και την 31/12/2023 εγγεγραμμένο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του 2023, εφόσον έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 30/06/2023) την αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.