Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2022

Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 02-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Ανακοίνωση Σχολής Διαιτησίας 

Το ποδόσφαιρο χρειάζεται και την τρίτη ομάδα του γηπέδου. Έλα μαζί μας. Ένα διαφορετικό, απαιτητικό...