Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιανουαρίου, 2023

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 01-03-2023

 Αριθ.  Πρωτ.:   5                                                                 Νέα Έφεσος Πιερίας, Πέμπτη 05/01/2023                                                                                                    ΠΡΟΣ: Τα Σωματεία Μέλη...