Ημερήσιο αρχείο: 13 Ιανουαρίου, 2023

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 13-01-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...