Ημερήσιο αρχείο: 17 Μαρτίου, 2023

Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 17-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...