Αντικατάσταση Διαιτητή

Στην Κατερίνη σήμερα 01-04-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, Λέφα Γρηγόριο Αναπληρωτή Πρόεδρο και Σκούφα Σπυρίδωνα Μέλος με θέμα την αλλαγή διαιτητή λόγω έκτακτου κωλύματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ της ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:
Στον αγώνα Β κατηγορίας τις 02-04-22, ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ – ΕΠΛΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ την αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντα διαιτητή ΒΡΕΣΚΑ Γ. με τον αρχικά ορισθέντα Α βοηθό διαιτητή του αγώνα, ΒΡΟΥΖΟ Κ. Και την στην θέση του βοηθού θα αγωνιστεί ο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.

 

Για την Επιτροπή Διαιτησία