Διαιτησία

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 14-09-2019

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 14-09-2019

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 15-09-2019

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 15-09-2019

 

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 

 

Σχολή διαιτησίας Δικαιολογητικά:
– Ιατρικές εξετάσεις (καρδιολόγος-οφθαλμίατρος)
– Απολυτήριο Γυμνασίου
– Ηλικία από 16 έως 35 ετών
– Ποινικό Μητρώο
– Αίτηση παρακολούθησης της σχολής συνοδευόμενης με υπεύθυνη δήλωση γονέων ότι επιτρέπουν την παρακολούθηση της σχολής για τους ανήλικους.
Η νέα σχολή θα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό κύκλο εισαγωγικής φύσης 17 τουλάχιστον μαθημάτων θεωρητικού κύκλου και δυο πρακτικού επιπέδου (γήπεδο) και θα παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο απο επίσημους εκπαιδευτές διαιτησίας.