Διαιτησία

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ Α΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ Β΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ Β΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ Γ΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

 

Σχολή διαιτησίας Δικαιολογητικά:
– Ιατρικές εξετάσεις (καρδιολόγος-οφθαλμίατρος)
– Απολυτήριο Γυμνασίου
– Ηλικία απο 16 έως 35 ετών
– Ποινικό Μητρώο
– Αίτηση παρακολούθησης της σχολής συνοδευόμενης με υπεύθυνη δήλωση γονέων ότι επιτρέπουν την παρακολούθηση της σχολής για τους ανήλικους.
Η νέα σχολή θα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό κύκλο εισαγωγικής φύσης 17 τουλάχιστον μαθημάτων θεωρητικού κύκλου και δυο πρακτικού επιπέδου (γήπεδο) και θα παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο απο επίσημους εκπαιδευτές διαιτησίας.

Κοινοποιήστε...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest