Διαιτησία

 


ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ


 

 • Σχολή διαιτησίας Δικαιολογητικά:
  – Ιατρικές εξετάσεις (καρδιολόγος-οφθαλμίατρος)
  – Απολυτήριο Γυμνασίου
  – Ηλικία από 16 έως 35 ετών
  – Ποινικό Μητρώο
  – Αίτηση παρακολούθησης της σχολής συνοδευόμενης με υπεύθυνη δήλωση γονέων ότι επιτρέπουν την παρακολούθηση της σχολής για τους ανήλικους.
  Η νέα σχολή θα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό κύκλο εισαγωγικής φύσης 17 τουλάχιστον μαθημάτων θεωρητικού κύκλου και δυο πρακτικού επιπέδου (γήπεδο) και θα παραδίδονται αποκλειστικά και μόνο από επίσημους εκπαιδευτές διαιτησίας.