Συντάκτης: epspierias

Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 17-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγο του τριήμερου εθνικού πένθους που ανακοινώθηκε από την πολιτεία σας ενημερώνουμε ότι σήμερα θα...