Κατηγορία: Διαιτησία

Αλλαγή διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 09-05-2023 ημέρα Tρίτη και ώρα 11:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 17-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 20-01-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε έκτακτη  τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 13-01-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 16-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αλλαγή Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 02-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Ανακοίνωση Σχολής Διαιτησίας 

Το ποδόσφαιρο χρειάζεται και την τρίτη ομάδα του γηπέδου. Έλα μαζί μας. Ένα διαφορετικό, απαιτητικό...

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αντικατάσταση Διαιτητών

Στην Κατερίνη σήμερα 28-10-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...

Αντικατάσταση Διαιτητή

Στην Κατερίνη σήμερα 01-04-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνήλθε σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή...